Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (RODO) wprowadzamy następujące zmiany

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o. ul. Targowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII  Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000210461  REGON 008010452  kapitał zakładowy: 65.100 zł

 

tel./fax 95 722 30 43      tel. 95 722 30 42     e-mail: narzedzia@mezar.pl     www.sklep.mezar.pl    NIP 599-011-26-79

operator strony internetowej WWW.mezar.pl oraz sklepu internetowego WWW.sklep.mezar.pl

 

2. Aby skontaktować się z nami w celu: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub dowolnym momencie cofnięcia zgody mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: narzędzia@mezar.pl, WWW.sklep.mezar.pl. lub listownie Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o. ul. Targowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

3. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z transakcjami dokonywanymi :

-w sklepie internetowym WWW.sklep.mezar.pl

- w sklepie stacjonarnym 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Targowa 9

- poprzez stronę internetową WWW.mezar.pl w zakładce kontakt ”napisz do nas”

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

- realizacji zawartej umowy i są przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym transakcje zakupu zostały ostatecznie zakończone a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione.

- marketingowym aby poprzez monitorowania Państwa aktywności w wyszukiwaniu słów kluczowych dobrać odpowiednią ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

- przesyłania Państwu informacji handlowych w formie Malingów.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem prosimy o podanie następujących danych osobowych:

adres e-mail

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Dzięki nim możemy komunikować się z Państwem i przekazywać niezbędne informacje dotyczące realizacji zawartej umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest

dobrowolne.

 

6. Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawdo ich dostępu, sprostowania oraz żądania usunięcia , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać :

w przypadku kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne- wnosząc żądanie sprostowania danych

kiedy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane - wnosząc żądanie usunięcia danych .

Należy wtedy wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych.

Dane osobowe przetwarzane niezgodnie z prawem powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

Z prawa sprzeciwu mogą skorzystać Państwo od 25 maja 2018 roku.

7. Państwa dane przetwarzamy samodzielnie jednak w przypadku zakupu z dostawą przekazujemy Państwa dane kurierom realizującym dostawy oraz operatorom płatności dostępnych w naszym sklepie internetowym oraz stacjonarnym.

8. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem oraz po jej zakończeniu

w określonych celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Informujemy również , że nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczego, czyli do państw trzecich.

9. Państwa dane osobowe przetwarzamy także automatycznie w formie profilowania, które związane jest oceną prawdziwych informacji, pozyskanych w wyniku rejestracji konta w sklepie. Nie wywołuje skutków prawnych.

Zmiany obowiązują od 25.05.2018r. i nie mają wpływu na korzystanie z zakupów internetowych.