Regulamin

I. Sklep internetowy "CENTRUM NARZĘDZI PROFESJONALNYCH I BHP" prowadzi: Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o. ul. Targowa 9, Gorzów Wlkp. 66-400 e-mail: narzedzia@mezar.pl, tel./faks: 95 722 30 43, tel. 95 720 76 92 konto bankowe: Alior Bank S.A. 15 2490 0005 0000 4530 4789 0361 spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210461, REGON: 008010452 NIP: 599-011-26-79 Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego firmy: 65 100 zł II. Domniemywa się, że użytkownik składający zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. III. Składanie zamówienia 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Mezar zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu. 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: a).Bezpośrednio w sklepie internetowym, bez konieczności logowania się. Po wybraniu właściwego towaru należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia. b). Bezpośrednio w sklepie internetowym, po zalogowaniu się i wybraniu właściwego towaru należy wysłać formularz zamówienia. W opcji dla zalogowanych nie ma konieczności wpisywania za każdym razem danych do formularza. Po zalogowaniu się system wpisuje dane automatycznie. c). Zamówienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: narzedzia@mezar.pl lub faksem na numer: 95 722 30 43 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą prawidłowe przesłanie zamówienia (dotyczy zamówień złożonych przez sklep internetowy oraz pocztę elektroniczną). W ciągu 24 godz. sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. 5. Mezar zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia. 6. Mezar zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 7. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać: a). Pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@mezar.pl b). Faksem na numer: 95 722 30 43 W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu odszukania przedmiotowego zamówienia. IV. Ceny sprzedaży 1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 2. Mezar zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 3. Mezar zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. V. Warunki płatności 1.Podczas składania zamówienia Klient wybiera jeden z trzech możliwych sposobów płatności za towar: Za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier lub listonosz dostarczający przesyłkę Przedpłata na konto - klient wpłaca wartość zamówienia na konto: Alior Bank S.A. 15 2490 0005 0000 4530 4789 0361; towar jest wysłany z chwilą wpłynięcia środków na ww. konto, PayU VI. Realizacja zamówienia 1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili i potwierdzone przez sprzedawcę do godz. 10.00 wysyłane są tego samego dnia w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności zamówionych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. O dokładny czas realizacji przesyłki można zapytać sprzedawcę telefonicznie. 2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Mezar ostatniego produktu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej. 3. Zakup towaru jest potwierdzony fakturą VAT lub paragonem 4. Towar wraz z fakturą VAT lub paragonem zostanie przesłany na adres wskazany w formularzy zamówienia. 5. Mezar nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. VII. Koszty przesyłki Przy zamówieniach, nie zawierających produktu przestrzennego (o dużym gabarycie i wadze powyżej 30 kg): na kwotę poniżej 203,25 zł netto- ( poniżej 250 brutto ) Mezar dolicza: 10,57 zł netto ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL (termin dostawy dwa dni) na kwotę równą lub powyżej 203,25 zł netto koszt przesyłki ponosi Mezar. Przy zamówieniach zawierających produkt przestrzenny (o dużym gabarycie: długość + szerokość + wysokość większe niż 2 m i wadze powyżej 30 kg)-należy skontaktować się ze sprzedawcą.: VIII. Jakość produktów 1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym CENTRUM NARZĘDZI PROFESJONALNYCH I BHP, który znajduje się pod adresem internetowym www.sklep.mezar.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł, posiada gwarancję określoną przez producenta. IX. Warunki gwarancji 1.Wszystkie towary w sklepie CENTRUM NARZĘDZI PROFESJONALNYCH I BHP posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta - w karcie gwarancyjnej. X. Bezpieczeństwo przesyłki 1. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia pocztą polską lub firmą kurierską. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu. 2. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości. 3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "za pobraniem" należy przygotować kwotę do zapłaty. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę. 4. W wypadku uszkodzenia lub podejrzenia, że przesyłka była otwierana należy w obecności kuriera sprawdzić jej stan oraz zawartość. 5. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole zawrzeć należy: a).dane zamawiającego b). informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół") c). informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) d). informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone) Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) do Sklepu . XI. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 2. W przypadku reklamacji (innych niż opisana w dziale X pkt. 5) należy skontaktować się z Mezar za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. 3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji powinna być przekazana klientowi w ciągu 14 dni roboczych. 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. Klient ma możliwość wyboru sposobu kontaktu ze sklepem podczas składnia reklamacji. Domyślnym środkiem komunikacji jest brak wyboru poczta tradycyjna. 5. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny( zwrotu towaru), w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile posiada oryginalnego opakowania otrzymanego towaru, towar jest komplety i nieużywany. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie jednorazowego oświadczenia o wykonaniu przysługującego klientowi prawa do odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem w podanym terminie. Zakupiony towar należy odesłać na adres Sklepu w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w opakowaniu zapewniającym ochronę przed uszkodzeniem przesyłki w trakcie transportu. Zwroty prosimy kierować na adres: MEZAR Sp. z o.o. Ul. Targowa 9 66-400 Gorzów Wlkp. - z dopiskiem "zwrot". Mezar nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Mezar dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego towaru. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Mezar zwróconych towarów. Koszt odesłania towarów zwróconych nie podlega zwrotowi. XII. Postanowienia końcowe 1. Z tytułu realizacji i obsługi zamówień sklep gromadzi i przechowuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko,płeć, adres poczty elektronicznej,adres zamieszkania, adres dostawy ( o ile jest inny, niż adres zamieszkania), numer telefonu, numer faksu, szczegóły dotyczące sposobu płatności oraz numer konta bankowego. Dane osobowe przechowywane są na serwerach Nazwa.pl 2. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Sklep nie udostępnia innym podmiotom gospodarczym zgromadzonych danych osobowych. 4. Klient może w każdej chwili żądać zaprzestania gromadzenia i przechowywania swoich danych osobowych. 5. Mezar zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu Internetowego. 6. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują od momentu jego opublikowania. 7. Oferta umieszczona w sklepie Internetowym " narzędzia profesjonalne" nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.