DeltaPlus

DeltaPlus

Od 30 lat DELTA PLUS jest jednym z liderów w produkcji i dystrybucji na skalę światową Środków Ochrony Indywidualnej. Jest znaczącym uczestnikiem w rynku europejskim w tej branży a oferowane wyroby charakteryzują się najwyższą jakością. Aby zagwarantować odpowiednią jakość swoich wyrobów, DELTA PLUS opiera się na własnych jednostkach i warsztatach produkcyjnych. Ponadto dokonuje rygorystycznej selekcji używanych materiałów spełniających założenia techniczne określone zarówno przez surowe normy, jak i potrzeby oraz wymogi stawiane przez klientów.